LINKSBelgische Wetgeving

Belgische Rechtspraak

Belgisch Staatsblad en Minister van Justitie

e-justice

Vlaamse Codex

Code Wallon

juridat


Hof van Cassatie

Raad van State


Belgische Overheid

Balies

Federale Regering

Federaal Parlement

Waals Parlement

Vlaams Parlement

Waals Gewest

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschap

Duitstalig Gemeenschap


Balie te Antwerpen

Hoge Raad voor de Justitie

Vereniging van Vlaamse Balies

Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel

Franse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel

Conseil des Barreaux de l´Union européenne

Ordre des barreaux francophones et germanophone

Balie te Luik

Balie te Eupen

Balie te Namen

Balie te Parijs

Balie te Zurich

Balie te Hasselt


Internationale Organisaties

Europees Recht

Raad van Europa

WHO

Verenigde Naties

Europees Hof voor de Rechten van de Mens


Europa (algemene webpagina van de Europese instellingen)

Eur-lex (officiële documenten van de Europese instellingen)

Curia (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen)