DIENSTEN

Bij LEGAL CORNER ADVOCATEN kan u terecht met al uw vragen die betrekking hebben op onderstaande rechtsdomeinen. (Klik op het rechtsdomein voor meer informatie)

HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT

Het handelsrecht houdt het geheel van rechtsregels in die de verhoudingen regelen tussen handelaars (zelfstandige handelaars, ondernemingen, financiers,…).

Het handelsrecht behelst specifieke rechtsregels die de noden van de diverse handelstransacties trachten tegemoet te komen. Handelsverrichtingen komen immers frequenter voor en vergen een grotere spoed dan burgerlijke transacties.

LEGAL CORNER ADVOCATEN verleent advies en bijstand aan haar cliënten zowel in nationale als in internationale handelstransacties.

Onze dienstverlening kan bestaan uit:

Het vennootschapsrecht behandelt de juridisch onderscheiden vennootschapsvormen die als deelnemers aan het economisch leven onmisbaar zijn.

Zo zijn er de BVBA, de CVBA, de NV, de VOF, ….

De toenemende complexiteit van het vennnootschapsrecht en de daarmee verband houdende regelgeving vereist echter de nodige kennis en ervaring om u bij te staan bij de keuze van rechtsvorm en de verdere opvolging en werking van uw vennootschap.

LEGAL CORNER ADVOCATEN behandelt diverse vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals: