Blogs

Op deze pagina verschijnen met enige regelmaat blogs van onze advocaten over actuele en relevante juridische onderwerpen.

1. Beëindig uw contract per e-mail of per brief

Minister van Justitie Koen GEENS (CD&V) wil ervoor zorgen dat u in welomschreven gevallen niet langer naar de rechtbank moet wanneer u een overeenkomst wil beëindigen.

GEENS heeft daartoe de ‘buitengerechtelijke partijverklaring’ in het leven geroepen. U zal uw tegenpartij per brief of per e-mail kunnen melden dat u niet meer gebonden wil zijn door het contract.

(meer…)

Er komt maar geen doorbraak in het dossier van de hervorming van de pensioenen van de parlementsleden. Een nieuwe vergadering tussen de verschillende parlementsleden over het netelige pensioendossier werd (opnieuw) uitgesteld. En de nieuwe datum die op tafel ligt – 29 maart – is voor het Vlaams Parlement te laat. Zo blijkt uit verschillende documenten die Belga kon inkijken.
(meer…)

De overheden in België maken elk aparte regelgeving over hun eigen bevoegdheden.

  • De federale overheid maakt wetten.
  • De regionale overheden, zoals de Vlaamse overheid, vaardigen decreten uit, met uitzondering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat ordonnanties en verordeningen maakt.
  • De provinciale en lokale overheden maken reglementen.

Soms worden wetten en decreten nog verder verfijnd of aangevuld door uitvoeringsbesluiten. De officiële naam van zo’n Vlaams uitvoeringsbesluit is ‘Besluit van de Vlaamse Regering’. Daarin kan de Vlaamse Regering voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen, …

(meer…)

TOP