DIENSTEN

Bij LEGAL CORNER ADVOCATEN kan u terecht met al uw vragen die betrekking hebben op onderstaande rechtsdomeinen. (Klik op het rechtsdomein voor meer informatie)

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Vaak ontstaan geschillen tussen mensen omdat de ene de andere een fout verwijt. Dit kan zowel het geval zijn bij de uitvoering van een contract als buiten enige contractuele relatie.

U bent aansprakelijk wanneer wordt aangetoond dat door uw fout iemand anders schade heeft geleden.

Deze drie elementen, fout, schade en oorzakelijk verband, zijn essentieel in geval van aansprakelijkheidsvorderingen.

Het aansprakelijkheidsrecht behelst alle facetten van het leven.

Bij LEGAL CORNER ADVOCATEN kan u terecht met vragen over de slaagkansen van de diverse vorderingen. Wij bespreken uw situatie en maken desgevallend een schadeclaim voor u op. Wij staan u ook bij om schadeclaims af te weren.