Handels- en Vennootschapsrecht

Het handelsrecht houdt het geheel van rechtsregels in die de verhoudingen regelen tussen handelaars (zelfstandige handelaars, ondernemingen, financiers,…).

Het handelsrecht behelst specifieke rechtsregels die de noden van de diverse handelstransacties trachten tegemoet te komen. Handelsverrichtingen komen immers frequenter voor en vergen een grotere spoed dan burgerlijke transacties.

LEGAL CORNER ADVOCATEN verleent advies en bijstand aan haar cliënten zowel in nationale als in internationale handelstransacties.

Onze dienstverlening kan bestaan uit:

  • het invorderen van onbetaalde facturen
  • • het opstellen van alle soorten contracten (distributieovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, …)
  • het voeren van onderhandelingen
  • geschillenbeslechting in domeinen als distributie, licenties, koop-verkoop, aanneming, verzekeringen, intellectuele eigendomsrechten, het mededingingsrecht en de wetgeving inzake handelspraktijken

Hetvennootschapsrecht behandelt de juridisch onderscheiden vennootschapsvormen die als deelnemers aan het economisch leven onmisbaar zijn.

De toenemende complexiteit van het vennnootschapsrecht en de daarmee verband houdende regelgeving vereist echter de nodige kennis en ervaring om u bij te staan bij de keuze van rechtsvorm en de verdere opvolging en werking van uw vennootschap.

LEGAL CORNER ADVOCATEN behandelt diverse vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals:

  • het oprichten van vennootschappen
  • het openen van filialen en bijkantoren van Belgische en buitenlandse vennootschappen
  • het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • de overdracht van de aandelen, het handelsfonds, …
  • het juridisch beheer van vennootschapsstructuren

Stel een vraag

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek?
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

TOP